Poslanie

 EAS Europe ponúka kompletný servis pre osadzovanie a automatické testovanie plošných spojov a zariadení.

 Ponúkame tým pridanú hodnotu v produktovom inžinierstve a dizajne, čím optimalizujeme výrobný proces.

 Synergia medzi vysoko kvalifikovaným technickým tímom a sofistikovanými výrobnými zariadeniami umožňujú našej spoločnosti poskytovať kompletné subkontraktačné dodávky.

 EAS Europe má za cieľ budovať partnerstvá so svojimi zákazníkmi, venovať zvláštnu pozornosť neustálej potrebe  aktualizácie vyžadovanú v sektore, aby zachoval nápis “Made in Italy” na mezinárodnej úrovni.