Služby

    EAS vám poskytuje profesionálne služby zahrňujúce:

 výrobu a testovanie prototypov

 návrh a osadzovanie plošných spojov, výroba elektronických prvkov a príslušenstva

 prípravu dokumentácie v systéme CAE/CAD

 automatizované osadzovanie plošných spojov pomocou automatizovaných vkladačov

 automatizované osadzovanie plošných spojov SMT, BGA a uBGA

 automatické procesy "double-wave" a tavné spájanie

 automatické funkčné testovanie mobilným testovacím zariadením za pomoci röntgenového žiarenia

 káblovanie

 balenie dokončených výrobkov, záruka a popredajný servis